Před tím, než vypuknou vánoční svátky, jsme se s našimi studenty pomaturitní japonštiny a korejštiny vydali na exkurzi do kulturního centra japonské ambasády v Praze🎌. Byla to skvělá příležitost poznat více asijskou kulturu a zároveň procvičit si jazykové dovednosti.

V rámci kulturního programu pomaturitního studia jsme shlédli zajímavý film o japonském obentó, tradičním způsobu balení jídla do krabiček. Film nám ukázal, jak je obentó pro Japonce nejen zdrojem výživy, ale také projevem lásky, péče a respektu. Film nás velmi zaujal a dojal😭😁👍.

Pro mnohé to byla inspirace, jak bychom si sami chtěli vyzkoušet připravit obentó. Třeba se brzy ve školní lednici nějaké krabičky objeví🤔. Byla to velmi příjemná návštěva, kterou si všichni užili. A navíc jsme ještě stihli prošmejdit knihovnu centra a ulovit pár krásných japonských časopisů, které nabízí.

Děkujeme kulturnímu centru japonské ambasády za jejich pohostinnost a ochotu.🙏