Žijeme v moderním světě, to se projevuje i při studiu jazyka. A jak jinak využít nabyté znalosti čínštiny, než že si zkusíte napsat mail čínskému kolegovi, vyhledat si něco v online slovníku nebo napsat přes messenger kamarádovi? Naučte se s naším návodem vyzrát nad klávesnicí v čínštině!

V našich jazykových kurzech používání čínské klávesnice vyučujeme, pokud jste však nepochytili všechno, chcete si něco ujasnit nebo jste narazili tento návod náhodou, jste na správném místě – snadno v sekcích níže dohledáte, co potřebujete.

Podíváme se na následující body:

・ instalace – windows, mac, android, iphone

・ přepínání klávesnice a použití

・ pravidla pro psaní a praktické tipy

Instalace

Prvním krokem je čínskou klávesnici si opatřit. Podíváme se v návodu na počítač i smartphone.

Windows

Pro počítače je zpravidla potřeba přidat celou jazykovou sadu. Například pro Windows 10 je postup následující:

NASTAVENÍ → ČAS A JAZYK → JAZYK →   přidat k instalaci Čínštinu (zjednodušená, Čína)

Jen ti odvážní mohou navíc zaškrtnout možnost „nastavit jako můj jazyk zobrazení“, a mít počítač celý přepnutý do čínštiny.

Mac

Pro majitele zařízení firmy Apple bude postup podobný:

Nabídka APPLE → PŘEDVOLBY SYSTÉMU → JAZYK A OBLAST → OBECNÉ

→ nalevo seznam PREFEROVANÉ JAZYKY → přidat ikonkou plus dole pod tabulkou položku 简体中文 – Čínština, zjednodušená

Systém se zeptá, zda chcete nový jazyk nastavit jako hlavní, což je volba spíše jen pro otrlé jedince. Na výběr je i ponechání stávajícího jazyka.

Android

Pro Android 9 je potřeba zvolit:

NASTAVENÍ TELEFONU → SYSTÉM → JAZYKY A ZADÁVÁNÍ → KLÁVESNICE A ZADÁVÁNÍ

→ zvolit virtuální klávesnici, která podporuje cizí jazyky – například výchozí Gboard

→ po zvolení klávesnice lze v sekci JAZYKY přidat čínštinu

Na výběr bude více variant, standardem je Čínština (zjednodušená). Pak se objeví nabídka typů zápisu, zvolte první Pinyin a případně i Psaní rukou.

iPhone

S iPhone telefonem projděte následovná nastavení:

NASTAVENÍ → OBECNÉ → KLÁVESNICE → záložka KLÁVESNICE (nahoře)

→ dole možnost „přidat novou klávesnici…“

→ v seznamu vybrat Čínština (zjednodušená)

Objeví se nabídka typů čínské klávesnice, vyberte ideálně Pchin-jin – QWERTY a Rukopis. Nezapomeňte na tlačítko HOTOVO vpravo nahoře.

Přepínání klávesnice a abeced

Teď už stačí otevřít třeba textový editor nebo prohlížeč a jde se na psaní.

Windows

Pro výběr čínské klávesnice můžete použít přepínání jazyků, zpravidla na spodní liště vpravo. Pokud máte nastavenou češtinu pod zkratkou CES, kliknutím na ní se rozbalí nabídka, kde by už měla být i čínština. Případně využijte šikovnou klávesovou zkratku:

Rychlé přepínání jazyků: WIN+MEZERNÍK

→ držet tlačítko WIN a opakovaným stiskem tlačítka MEZERNÍK lze vybrat jazyk)

Snadné přepínání mezi čínštinou a latinkou: pravý SHIFT

Anebo si mezi čínštinou a latinkou můžete přepínat v liště napravo dole kliknutím na ikonku se znakem pro čínštinu 中 anebo angličtinu 英 vedle výběru jazyka.

Mac

V horní liště napravo, u nastavení způsobu zadávání, se ve výběru objeví položka Pchinjin – zjednodušený, stačí na položku kliknout.

Přepínání mezi nainstalovanými jazyky: CTRL + MEZERNÍK

→ držet tlačítko CTRL a opakovaným stiskem tlačítka MEZERNÍK lze vybrat jazyk

Přepínání mezi čínštinou a latinkou: CAPSLOCK

Android

Na telefonu pro výběr čínské klávesnice při psaní podržte dlouze klávesu mezerník a zobrazí se výběr jazyka klávesnice. Vyberte Čínština (zjednodušená) – Pinyin.

Při psaní přes transkripci v pinyinu vám telefon sám nabídne ve výběru dané slovo ve znacích. Pak stačí příslušný znak vybrat kliknutím a vloží se do textu.

Případně, pokud narazíte na znak, který neumíte přečíst a chcete ho zadat třeba do slovníku, vyberte mezi klávesnicemi možnost Čínština (zjednodušená) – Psaní rukou, pokud chcete zadat znak ručně. V tomto případě není tak rozhodující postup tahů. Pokud se při psaní chcete na znak znovu podívat, ale nemáte ho ještě na klávesnici dopsaný, držte prst na displeji, detekování se tím pozastaví.

iPhone

Pro přepnutí klávesnice do čínštiny, klikněte při psaní ve standardní klávesnici vlevo dole na ikonku zeměkoule, při podržení se objeví výběr jazyků. Pro čínštinu vyberte položku 简体拼音, pokud chcete psát klasicky pomocí transkripce.

Případně, pokud narazíte na znak, který neumíte přečíst a chcete ho zadat třeba do slovníku, vyberte mezi klávesnicemi možnost 简体手写, pokud chcete zadat znak ručně. V tomto případě není tak rozhodující postup tahů. Pokud se při psaní chcete na znak znovu podívat, ale nemáte ho ještě na klávesnici dopsaný, držte prst na displeji, detekování se tím pozastaví.

Psaní a praktické tipy

Základní pravidla a psaní znaků

Při psaní na počítači i v telefonu funguje psaní na čínské klávesnici, jako kdybyste psali transkripcí do latinky pomocí pinyinu.

Slovo tedy zapíšeme jako čínskou slabiku nebo kombinaci slabik v latince, není potřeba zadat příslušný tón, klávesnice sama nabídne varianty znaků, kterými jde slabika nebo slovo zapsat. Například kombinace wŏ shì se zapíše jako woshi a objeví se mezi možnostmi znaky 我是.

Při výběru znaků se mezi návrhy se pohybujte pomocí šipek na klávesnici NAHORU ↑ a DOLŮ ↓. V momentě, kdy máte označený správný znak nebo kombinaci znaků, potvrďte výběr stiskem klávesy MEZERNÍK.

Další bod je zápis tzv. erizace. V případě, že za slovo je potřeba vložit znak , zapište za slabiku kombinaci písmen „er“.

Pro slabiky s přehláskou zadávejte místo písmene s přehláskou písmeno „v“. Například pro zapsání slabiky , tedy zadejte „nv“, automaticky se změní v požadovanou kombinaci.

Diakritika a znaménka

Při psaní na počítači se hodí vědět, kde se nachází běžná diakritika, poněvadž se to dost liší od české klávesnice. Začneme tím jednodušším, ale podobnost bude brzy končit:

。 čínská tečka je na stejné klávese jako ta česká

, čínská čárka je taky k nalezení tam, co ta česká, ale POZOR – tato se používá pro oddělení vět

、 speciální čínská čárka je tam kde píšeme přehlásku ¨, opět POZOR – tato se používá pro výčet

? otazník je tam, kde máme pomlčku a navíc je potřeba držet SHIFT

! vykřičník vykouzlíme přes SHIFT a alfanumerickou klávesu (horní řada čísel) pro 1

【】 čínské uvozovky najdeme tam, kde české ú a hned vedle pravou závorku )

¥ symbol pro měnu yüan stiskem SHIFT a čísla 4 na alfanumerické klávesnici

・ tečku pro oddělování jmen a slov dostaneme do textu přes klávesu pro pomlčku středník ;